F.A.Q.

Poštovani, odgovaramo na najučestalija pitanja koja su postavljena od strane klijenata zainteresiranih za kupoprodaju nekretnina:

1. Tko može kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj?

Nekretninu u Republici Hrvatskoj mogu kupiti svi hrvatski državljani, a za upis u zemljišne knjige potrebno je uz kupoprodajni ugovor priložiti i dokaz hrvatskog državljanstva.

2. Mogu li strani državljani kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj?

Strani državljani mogu kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj i u tom slučaju moraju zatražiti od Ministarstva pravosuđa suglasnost na ugovor kojim nekretninu kupuju, kako bi istu suglasnost priložili prijedlogu za upis prava vlasništva. Predmetnu suglasnost, uz uvjet reciprociteta odobrava Ministarstvo pravosuđa.
Postupak je slijedeći:
Nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene, potpisuje se kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca, te se isti ovjerava kod javnog bilježnika. Potom se pisani zahtjev predaje pisarnici ili šalje poštom na adresu:

Ministrarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za građansko pravo
Dežmanova 6
10 000 Zagreb

Pisanom Zahtjevu potrebno je priložiti:
-original kupoprodajni ugovor
-original vlasnički list prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, ne stariji od šest mjeseci
-original uvjerenje županijskog ureda/nadležnog tijela za urbanizam i prostorno uređenje, da se predmetna nekretnina nalazi unutar granica građevinskog područja predviđenog urabnističkim planom, ne straije od šest mjeseci
-ovjerena preslika putovnice, kao dokaz državljanstva stranog kupca, odnosno izvadak iz sudskog registra, ako je strani kupac pravna osoba.
-ako postoji opunomoćenik, potrebno je dostaviti original punomoć

Za podnošenje zahtjeva za stjecanje prava vlasništva, osim gore navedenog, potrebno je priložiti i dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi, u visini od 50 kn, a za rješenje o stjecanju nekretnine 100 kn.
Stranim državljanima stoji na raspolaganju i druga mogućnost: Ako osnuju ili imaju osnovano poduzeće u Republici Hrvatskoj, mogu kupovati nekretnine kao vlasništvo tog poduzeća.

3. Jesu li navedene cijene nekretnina fiksne?

Navedene cijene definirane su od strane samog prodavatelja odnosno vlasnika, te promjena tražene cijene ovisi isključivo o prodavatelju.

4. Koliki je predujam, odnosno tkz. kapara?

Predujam u pravilu iznosi 10% od iznosa ukupne kupoprodajne cijene ili ovisno o dogovoru između prodavatelja i kupca.

5. Gdje se ovjerava kupoprodajni ugovor i tko to čini?

Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kojem slučaju je istu ovjeru potrebno apostilirati odnosno osnažiti pri nadležnom sudu.

6. Tko i u kojem iznosu plaća porez na promet nekretninama?

U Republici Hrvatskoj porez na promet nekretnina iznosi 4% za sve vrste nekretnina i transakcija. Visina poreza određuje se na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave. Prema zakonu porez plaća kupac.

7. Koliko traje rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?

Kupac je obvezan u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora prijaviti poreznoj ispostavi nastanak porezne obveze, a u roku od 15 dana od primitka rješenja porezne uprave o plaćanju poreza, obvezan je isti i platiti.

8. Koliko iznosi agencijska provizija?

Agencijska provizija iznosi 3% od postignute prodajne cijene nekretnine.
U proviziju su uključene sve kupoprodajne usluge do uknjižbe.